Søger du eller en af dine nærmeste hjælp til behandling af Tics eller Tourettes syndrom? Hos Kognitiv Klinik tilbydes du et skræddersyet forløb med forskningsbaseret Kognitiv Adfærdsterapi, der jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer er den mest effektive behandlingsform. Læs mere om, hvad Tics og Tourettes syndrom er, og hvordan du kan få hjælp af Aut. Psykolog Dorte Hellevang ved Kognitiv Klinik.

Forbigående tics ses hos ca. 15-25 % af alle børn. Tics kan komme til udtryk som objektive tics (der kan ses/høres af andre) eller som subjektive tics (der ikke kan ses/høres af omgivelserne) (jf. Sundhed.dk; Sindø, 2012).

  • De objektive tics indebærer dels motoriske tics – dvs. hurtige, ufrivillige sammentrækninger i muskulaturen, og dels vokale tics – fx hosten, rømmen, snøften, banden eller gentagelse af specielle ord.
  • De subjektive tics kan komme til udtryk som ticstrang, sensoriske tics eller mentale tics. Ticstrang opleves som anspændthed i de områder, hvor tic’et kommer. Mentale tics kan være billeder, filmstumper eller gentagelser af lyde eller sætninger inde i hovedet. De kan også komme til udtryk som mentale lege, der ikke kan stoppes (Sindø, 2012).

Tourettes syndrom er en sjældnere tilstand. Tourettes syndrom er karakteriseret ved, at man både har motoriske og vokale tics. Tilstanden er mere udbredt blandt drenge. Tourettes syndrom debuterer ofte i 4-5-års alderen.

Tics kan veksle meget i både sværhedsgrad, hyppighed og form, samt hvor de er lokaliseret. Tics kan komme og gå i perioder. Nogle tics forsvinder, andre bliver erstattet af andre nye tics. Tics forværres typisk af stress, kedsomhed, træthed, ophidselse, bestemte lokaliteter (fx stille biblioteker) eller lange skoletimer, bilture, måltider og afslapning ved fjernsynet (ibid.).

Hos de fleste aftager tics med tiden og forsvinder gradvist i 12-års alderen. Hos en tredjedel forsvinder tics helt, hos en tredjedel bliver de bedre efter puberteten, men hos den sidste tredjedel fortsætter tics op i voksenalderen, dog ofte i svækket form eller i som mere subjektive tics – fx mentale tics (ibid.).

De præcise udviklingsårsager til Tourettes syndrom og andre ticslidelser er endnu ikke klarlagt. Studier tyder på, at genetiske faktorer spiller en rolle. Tics og Tourettes syndrom antages dog at have en neurobiologisk baggrund, hvilket betyder, at man ikke selv er skyld i dem, ligesom de heller ikke er opdragelsesmæssigt betinget. Ticene skyldes derimod nedsat eller manglende hæmningsmekanisme i hjernen – det vil sige, at den mekanisme, der normalt hindrer pludselige bevægelser eller lyde ikke virker optimalt (ibid).

 

Behandling af Tics og Tourettes Syndrom

Kognitiv adfærdsterapi er en forskningsbaseret behandlingsform til at øge børns og voksnes ticskontrol. Formålet med behandlingen er at styrke barnets/den voksnes og familiens egen evne til at tackle tics og de vanskeligheder, som kan følge med. Mange børn har oplevet at blive skældt ud eller at deres omgivelser er blevet irriterede på dem på grund af deres bevægelser eller lyde. Behandlingen består således i en gennemgang af, hvad tics er (og ikke er) således, at det bliver lettere for både børn og voksne at forstå, hvad der er på spil, når barnet ticser (ibid.). Behandlingen indebærer ligeledes en indføring i strategier, som rent forskningsmæssigt har vist sig at have en god effekt, med særligt fokus på praktiske øvelser, man selv kan udføre.

Som beskrevet skyldes tics en nedsat hæmningsmekanisme i hjernen. Kognitiv adfærdsterapi træner således ved hjælp af forskellige teknikker hjernen i at bremse tics’ne, således at man ikke forstærker de nervebaner i hjernen, der er involveret i tics’ne. Ticstræning kan i begyndelsen opleves ubehagelig på grund af ticstrangen, men jo mere man træner, jo lettere bliver det at udholde ticstrangen og undlade at handle på den, hvilket på sigt gør ubehaget mindre og overordnet set mindsker antallet af tics samt øger ens ticskontrol (ibid.).

Hos Kognitiv Klinik i Lyngby tilbydes du specialiseret psykologisk behandling, støtte og rådgivning i forhold til Tourettes syndrom og andre ticslidelser – altid tilpasset den enkeltes problemstillinger. Du er meget velkommen til at kontakte klinikken, hvis du har nogen spørgsmål eller for at booke en aftale.

Telefon: 25 21 10 19

Mail: info@kognitiv-klinik.dk