Har I som forældre brug for hjælp og rådgivning til håndtere jeres barns vredesudbrud eller udadreagerende adfærd? Hos Kognitiv Klinik tilbydes I et skræddersyet forløb tilrettelagt efter forskningsbaserede Adfærdsterapeutiske principper, der er en effektiv behandlingstilgang til håndtering af Adfærdsforstyrrelser og anden problemadfærd. Læs mere om Forældretræning, og hvordan I kan få hjælp af Aut. Psykolog Dorte Hellevang ved Kognitiv Klinik.

Forældretræning sigter efter at videregive viden om og træne forældre i specifikke principper og teknikker, der kan bruges til at regulere barnets problematiske adfærd og dermed sænke konfliktniveauet i familien. Forældretræning er primært rettet til forældre med børn i børnehave- og skolealderen, som udviser alvorlig udadreagerende problemadfærd.

Hensigten med behandlingen er at ændre barnets problemadfærd og i stedet fremme en god relation og styrke tilknytningen mellem forældre og barn. Forældretræningen tilpasses den enkelte families behov og problemstillinger gennem en udforskning af familiens typiske reaktionsmønstre.

Forældrene bliver oplært i specifikke teknikker til at undgå konflikteskalering og til at anvende mere hensigtsmæssig kommunikation og problemløsning i relation til barnet. Ofte skal både forældrene og barnet blive bedre til at følelsesregulere, så situationerne ikke eskalerer. Forældrene får konkret viden om og teknikker til at fremme ønsket adfærd hos barnet.  Forældrene trænes ligeledes i klar og tydelig grænsesætning – herunder hvilke typer negative konsekvenser, der er passende, når barnet ikke følger de forventede krav. Forældrene vil løbende få hjemmeopgaver for, således at teknikkerne bliver trænet derhjemme.

 

Hos Kognitiv Klinik i Lyngby tilbydes du specialiseret psykologisk behandling, støtte og rådgivning i forhold til, hvordan man som forældre bedst håndterer børn med adfærdsproblemer – altid tilpasset den enkelte families problemstillinger. Du er meget velkommen til at kontakte klinikken, hvis du har nogen spørgsmål eller for at booke en aftale.

Telefon: 25 21 10 19

Mail: info@kognitiv-klinik.dk