Kognitiv Terapi (også kaldet Kognitiv Adfærdsterapi) er kendt for at have en forskningsmæssigt veldokumenteret behandlingseffekt på en bred vifte af psykiske lidelser. “Kognitiv” kommer af kognition, som betyder tanker. Kognitiv Adfærdsterapi fokuserer således på, hvad du tænker om dig selv og dine vanskeligheder samt din adfærd. Målsætningen for terapien er ofte et ønske om at regulere svære følelser – fx tristhed, angst eller vrede. Dette gøres bedst muligt ved at ændre dine tanker og din adfærd, idet en ændring af disse indirekte vil regulere følelserne.

Terapien tager som oftest udgangspunkt i din aktuelle situation, hvor du hjælpes til at undersøge og udforske hvilke tanker, der udløser de negative reaktioner. Der er fokus på at finde andre og mere hensigtsmæssige fortolkningsmuligheder, som kan erstatte dem, der udløser de negative følelser.

Den måde vi handler på, har også en afgørende betydning for, hvordan vi har det følelsesmæssigt. I Kognitiv Adfærdsterapi hjælper psykologen dig således med at identificere, om du har noget uhensigtsmæssig adfærd, som utilsigtet er med til at vedligeholde eller forstærke problematikken. I forbindelse med fx angstbehandling er adfærdsterapien særlig vigtig, idet den mest effektive adfærdsterapeutiske teknik er det, man kalder eksponering. Denne teknik indebærer, at man gradvist og kontrolleret udsætter sig selv for det, man er bange for. Ved at eksponere sig for det frygtede, udfordrer man antagelsen om, at der er negative konsekvenser ved at komme i kontakt med dette. I samme forbindelse gennemgår kroppen en fysiologisk proces, hvor kroppen tilvænnes det følelsesmæssige ubehag, der er forbundet med den frygtede situation eller objekt.

Psykologen er aktiv og strukturende, og der gives ofte ”hjemmearbejde” for. Det vil sige øvelser og lignende, som du skal udføre mellem sessionerne.

I Kognitiv Adfærdsterapi søger psykologen at forklare teorien og metoderne på en sådan måde, at du forstår idéen bag disse og dermed bliver i stand til selv at anvende disse. Der er således fokus på, at du gennem forløbet opnår en øget viden om dig selv og dine reaktionsmønstre samt lærer at anvende konkrete teknikker, redskaber og strategier.

Hos Kognitiv Klinik i Lyngby tilbydes du specialiseret psykologisk behandling, støtte og rådgivning i forhold til en bred vifte af psykiske vanskeligheder – altid tilpasset den enkeltes problemstillinger. Du er meget velkommen til at kontakte klinikken, hvis du har nogen spørgsmål eller for at booke en aftale.

Telefon: 25 21 10 19

Mail: info@kognitiv-klinik.dk