Søger du eller en af dine nærmeste hjælp til behandling af Depression? Hos Kognitiv Klinik tilbydes du et skræddersyet forløb med forskningsbaseret Kognitiv Adfærdsterapi, der jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer er den mest effektive behandlingsform. Læs mere om, hvad Depression er, og hvordan du kan få hjælp af Aut. Psykolog Dorte Hellevang hos Kognitiv Klinik.

De fleste mennesker oplever i løbet af deres liv perioder af kortere eller længere varighed, hvor de er triste og nedtrykte. Flere dage med tristhed er dog ikke nødvendigvis det samme som at have en depression. Man kan være trist i en periode, hvorefter man får det bedre, uden at det kræver professionel psykologisk behandling.

Hvis man lider af en depression, er der til gengæld tale om en psykisk lidelse, der er kendetegnet ved, at man i mere end to uger største delen af tiden har følt sig nedtrykt, har nedsat lyst og interesse samt er mere træt og energiforladt end normalt. Andre symptomer kan ligeledes være:

  • Nedsat selvtillid eller selvfølelse
  • Selvbebrejdelser eller skyldfølelse
  • Tanker om død eller selvmord
  • Tænke- eller koncentrationsbesvær
  • Søvnforstyrrelser
  • Appetit- og vægtændring
  • Tidlig opvågnen
  • Forværring om morgenen
  • Nedsat sexlyst

(Kilde: WHO’s ICD-10)

Mennesker, der lider af depression, har i højere grad end andre mennesker negative tanker om sig selv og kan være præget af modløshed eller håbløshed i forhold til fremtiden. Energi- og stemningsniveauet er markant forsænket og helt almindelige dagligdags gøremål kan kan virke uoverskuelige.

Der er sjældent én årsag til, at man udvikler en depression. Det er ofte et samspil mellem eksempelvis vores gener, opvækstvilkår, tankemønstre og aktuelle ydre omstændigheder. Ofte, men ikke altid, udløses en depression af nogle belastende livsomstændigheder. Det kan være problemer på arbejdet, i parforholdet, længere tids sygdom eller andet.

 

Behandling af Depression

Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer anbefaler Kognitiv Terapi til behandling af mild til moderat depression. Ved moderat til alvorlig depression anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man kombinerer kognitiv terapi med medicinsk behandling.

En væsentlig del af behandlingen er psykoedukation, hvor du lærer depressionens symptomer at kende, sådan som de kommer til udtryk i din situation. I behandlingen af depressionen er der et helt særligt fokus på både de tanker og handlinger, som vedligeholder eller måske endda forstærker den depressive tilstand. I samarbejde med Psykologen udforsker og undersøger vi disse og finder derigennem nogle mere hensigtsmæssige tanker og handlinger, der kan hjælpe dig ud af depressionen og give et øget energiniveau og mere overskud i hverdagen. Du får konkrete råd og redskaber til at håndtere dine negative tanker og uhensigtsmæssige adfærd, således at depressionen ikke kommer til at diktere din hverdag.

Hos Kognitiv Klinik i Lyngby tilbydes du specialiseret psykologisk behandling, støtte og rådgivning i forhold til depression – altid tilpasset den enkeltes problemstillinger. Du er meget velkommen til at kontakte klinikken, hvis du har nogen spørgsmål eller for at booke en aftale.

Telefon: 25 21 10 19

Mail: info@kognitiv-klinik.dk