Søger du eller en af dine nærmeste hjælp til behandling af Fødselsdepression? Hos Kognitiv Klinik tilbydes du et skræddersyet forløb med forskningsbaseret Kognitiv Adfærdsterapi, der jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer er den mest effektive behandlingsform. Læs mere om, hvad Fødselsdepression er, og hvordan du kan få hjælp af Aut. Psykolog Dorte Hellevang ved Kognitiv Klinik.

Idet man efter en fødsel gennemlever meget store psykiske og kropslige forandringer, er det de første par uger efter fødslen helt almindeligt, at man som nybagt mor eller far har let til tårer og er lidt mere sårbar end normalt. Men hvis man som forælder føler sig trist og træt, energiløs eller rastløs og sover dårligt, kan det være tegn på en fødselsdepression.

Symptombilledet ved en fødselsdepression kan se lidt forskellig ud alt efter om man er mand eller kvinde. De typiske symptomer på en fødselsdepression er:

  • Tendens til gråd
  • Humørsvingninger
  • Øget eller nedsat appetit
  • Svært ved at sove (også når man har mulighed for det)
  • Angst for at komme til at skade sit barn
  • Tvivl på egne forældreevner
  • Tilbagevendende tanker om døden, evt. selvmordstanker

(Kilde: Patel et al.: 2012)

Mænds depressionssymptomer er ofte mere udadrettede end kvinders og kan fx vise sig i form af vredesudbrud, aggressivitet, vanskelighed ved impulskontrol eller lav stresstærskel.

Der er aldrig én årsag til, at man udvikler en fødselsdepression. Fødselsdepressioner er ofte forårsaget af flere faktorer, herunder psykologiske, sociale og biologiske faktorer, der spiller sammen og påvirker hinanden. En fødselsdepression udløses typisk af den belastende begivenhed, som det er at føde og skulle tage sig af et barn. Når depressionen folder sig ud, kommer den typisk til udtryk gennem bekymringer og selvbebrejdelser. Dette tapper forælderen for endnu mere energi, hvilket kan gøre, at forælderen ikke magter at passe sit barn, hvilket igen forstærker de selvbebrejdende tanker (Ibid.).

 

Behandling af Fødselsdepression

Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer anbefaler Kognitiv Adfærdsterapi til behandling af depressive tilstande. Derudover anbefales ligeledes ekstra støtte fra sundhedsplejerske, familie og den praktiserende læge (jf. Psykiatrifonden).

En væsentlig del af behandlingen er psykoedukation, hvor man dels lærer depressionens symptomer at kende, dels får normaliseret nogle af ens tanker, følelser og reaktioner. I behandlingen af depressionen er det vigtigt, at vi fokuserer på de tanker og handlinger, som vedligeholder den depressive tilstand. Der vil således være fokus på at undersøge disse tanker i fællesskab og sammen finde nogle mere realistiske og hensigtsmæssige tanker. Der vil ligeledes være fokus på at ændre på eventuelt uhensigtsmæssig eller vedligeholdende adfærd for derigennem at øge dit energiniveau. Du får konkrete råd og redskaber til at håndtere dine negative tanker og uhensigtsmæssige adfærd, således at depressionen ikke kommer til at diktere hverdagen.

Hos Kognitiv Klinik i Lyngby tilbydes du specialiseret psykologisk behandling, støtte og rådgivning i forhold til fødselsdepression – altid tilpasset den enkeltes problemstillinger. Du er meget velkommen til at kontakte klinikken, hvis du har nogen spørgsmål eller for at booke en aftale.

Telefon: 25 21 10 19

Mail: info@kognitiv-klinik.dk