Søger du eller en af dine nærmeste hjælp til behandling af Misbrug? Hos Kognitiv Klinik tilbydes du et skræddersyet forløb med forskningsbaseret Kognitiv Adfærdsterapi, der jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer er den mest effektive behandlingsform. Læs mere om, hvad Misbrug er, og hvordan du kan få hjælp af Aut. Psykolog Dorte Hellevang ved Kognitiv Klinik.

Misbrug og afhængighed er et omfattende problem. En opgørelse fra 2008 viser, at ca. 350.000 danskere er afhængige af alkohol. Sundhedsstyrrelsen estimerede i 2010, at ca. 33.000 danskere har et stofmisbrug. Misbrug af alkohol og stoffer medfører både problemer for den, som har misbruget og ofte også ens nærmeste pårørende. Misbruget er ofte ledsaget af andre problemer eller lidelser, der er med til at gøre det svært at gøre noget ved misbruget. Dette kan være problemer med uddannelse, arbejde, nære relationer og økonomi, samt psykiske lidelser, som fx angst, PTSD, depression, ADHD, mv.

Misbrug eller afhængighed kan også omhandle andet end alkohol og stoffer. Mange kan opleve afhængighed i forbindelse med brug af pornografi, sex, spil eller ludomani, shopping, sukker, overspisning – måske endda sin mobiltelefon mv. Selvom afhængighedsadfærden varierer alt efter, hvad man er afhængig af, er det de samme grundlæggende psykologiske mekanismer, der er på spil. Formålet med misbrugsbehandlingen er at afklare, hvilket behov for hjælp den enkelte har og sammensætte et behandlingsforløb, der møder disse behov.

 

Behandling af Misbrug og Afhængighed

Kognitiv adfærdsterapi søger at styrke din evne til at takle misbruget eller afhængigheden ved at understøtte evnen til at håndtere svære situationer. Derudover retter terapien sig imod samt forhindre tilbagefald samtidig med, at du motiveres til at ændre dit misbrug.

Formålet i Kognitiv Terapi er at flytte fokus fra problemer til løsninger, fra destruktive vaner til mere hensigtsmæssige og konstruktive handlemønstre. Det terapeutiske arbejde består i at udrede, kortlægge og motivere gennem en omsorgsfuld kontakt.
 
Målet er at tilbyde en behandling, der så vidt muligt opfylder dine behov, og behandlingen er tilrettelagt med fokus på:
 
  • At afklare uhensigtsmæssige tanke- og handlemåder for at nærme sig en mere balanceret livsstil.
  • At forbedre din evne til at håndtere højrisikosituationer, hvor det er særligt svært at kontrollere din trang.
  • At etablere strategier, der forebygger tilbagefald, og reetablere sociale netværk og fritidsinteresser.

Hos Kognitiv Klinik i Lyngby tilbydes du specialiseret psykologisk behandling, støtte og rådgivning i forhold til afhængighed og misbrug – altid tilpasset den enkeltes problemstillinger. Du er meget velkommen til at kontakte klinikken, hvis du har nogen spørgsmål eller for at booke en aftale.

Telefon: 25 21 10 19

Mail: info@kognitiv-klinik.dk