Har du svært ved at håndtere eller regulere din vrede? Påvirker din vredesproblematik dine nærmeste relationer på en uhensigtsmæssig måde? Hos Kognitiv Klinik tilbydes du et skræddersyet forløb med forskningsbaseret Kognitiv Adfærdsterapi, der er en effektiv og veldokumenteret behandlingsform. Læs mere om, hvordan vrede kan komme til udtryk, og hvordan du kan få hjælp af Aut. Psykolog Dorte Hellevang ved Kognitiv Klinik.

Vrede er en af menneskets grundfølelser. Vrede har den funktion, at den hjælper os til at reagere, hvis vores grænser bliver overtrådt, hvis vi bliver krænket, svigtet eller man oplever at blive uretfærdigt behandlet. Vrede er et følelsesmæssigt og kropsligt signal om, at noget er galt og giver mulighed for, at man kan beskytte sig selv, håndtere en situation eller kommunikere til sin omverden, at der er noget, man ønsker ændret. Vrede er altså en hensigtsmæssig følelse i specifikke sammenhænge, samtidig med at den kan være uhensigtsmæssig og destruktiv i andre.

Mange – både børn og voksne – oplever imidlertid vanskeligheder ved at regulere og håndtere deres vrede. Nogle kan dog opleve, at deres vrede har taget overhånd, på en sådan måde, at den påvirker deres livskvalitet og relationer til andre herunder både familie og kollegaer.

Mange mennesker har ikke lært, hvordan man bliver vred på en god måde eller hvordan, man regulerer vreden, hvis den bliver for voldsom. Vanskelighed ved at regulere vrede er ofte tæt forbundet med skyld og skam både i forhold til at have følelsen, men særligt i relation til den adfærd, den kan fremprovokere, såsom raserianfald eller voldsom og uhensigtsmæssig adfærd.

 

Behandling af Vrede

Kognitiv Adfærdsterapi er forskningsmæssigt set effektiv til behandling af vredesproblematikker. Behandlingen indebærer, at du lærer at skelne mellem og forstår, hvornår din vrede er problematisk, og hvornår der er tale om en sund og brugbar følelse. Dette hjælper til at reducere følelsen af skam. Grundlæggende handler behandlingen om at blive bedre til selvregulering, så vreden håndteres i tide, inden den eskalerer. Selvregulering og vredeskontrol handler ikke om, at man aldrig må blive vred, men om at lære at håndtere udfordringer og løse problemer på en mere hensigtsmæssig måde.

Hos Kognitiv Klinik i Lyngby tilbydes du specialiseret psykologisk behandling, støtte og rådgivning i forhold til vredesproblematikker – altid tilpasset den enkeltes problemstillinger. Du er meget velkommen til at kontakte klinikken, hvis du har nogen spørgsmål eller for at booke en aftale.

Telefon: 25 21 10 19

Mail: info@kognitiv-klinik.dk