Udviser dit barn såkaldt problemadfærd eller har dit barn en Adfærdsforstyrrelse? Hos Kognitiv Klinik tilbydes du et skræddersyet forældretræningsforløb baseret på forskningsbaserede Adfærdsterapeutiske principper, som er den anbefalede og mest effektive behandlingsform til at korrigere problemadfærd. Læs mere om, hvad Adfærdsforstyrrelser er, og hvordan du kan få hjælp af Aut. Psykolog Dorte Hellevang ved Kognitiv Klinik.

Adfærdsforstyrrelser hos børn kommer jf. WHO’s ICD-10 til udtryk som et vedvarende mønster af antisocial, aggressiv eller trodsig adfærd, som resulterer i direkte brud på sociale forventninger og normer for barnets alder. Den problematiske adfærd skal have varet i en periode på 6 måneder eller mere. En adfærdsforstyrrelse er mere alvorlig og udtalt end almindelig dårlig opførsel.

Adfærdssymptomer, som diagnosen blandt andet baseres på:
 • Raserianfald
 • Trættelyst
 • Lydighedsnægtelse
 • Provokerende adfærd
 • Udadprojicerende holdning
 • Irritabilitet
 • Vredagtighed
 • Hævngerrighed
 • Løgnagtighed
 • Slagsmålstilbøjelighed
 • Natlig udebliven (< 13 år)
 • Grusomhed mod dyr
 • Tyveri
 • Skulken
 • Vagabondering
 • Terrorisering

(Kilde: WHO’s ICD-10)

Adfærdsforstyrrelser optræder ofte samtidig med opmærksomhedsforstyrelser som fx ADHD. Det er altid vigtigt at vurdere, om adfærdsproblemerne kan skyldes andet end en decideret adfærdsforstyrrelse. Det skal således undersøges, om adfærden fx skyldes fysiske sygdom eller om den er en del af en anden psykisk lidelse – som fx Tourettes syndrom, indlæringsvanskeligheder, depression, PTSD, psykisk udviklingshæmning, hjerneskade mv.

Behandling af adfærdsforstyrrelser

Behandlingsindsatsen bør igangsættes så tidligt som muligt, idet en ubehandlet adfærdsforstyrrelse kan få alvorlige sociale konsekvenser i voksenalderen. Behandlingen sigter efter at fremme barnets/den unges normale udvikling og trivsel, samtidig med at yderligere udvikling af uhensigtsmæssig adfærd forebygges.

Almindelig samtaleterapi kan ikke stå alene i forbindelse med behandling af en adfærdsforstyrrelse. Behandlingsindsatsen tager derfor typisk udgangspunkt i et samarbejde mellem barnet, familien og skolen. Behandlingen tager udgangspunkt i adfærdsterapeutiske teknikker med henblik på at fremme ønsket adfærd samtidig med at uønsket problemadfærd udslukkes. Forældre og andre omsorgs- og støttepersoner trænes i adfærdsregulerende teori og teknikker med henblik på, at regulere barnets adfærd så hensigtsmæssigt og så effektivt som muligt.

Hos Kognitiv Klinik i Lyngby tilbydes du specialiseret psykologisk behandling, støtte og rådgivning i forhold til adfærdsforstyrrelser – altid tilpasset den enkeltes problemstillinger. Du er meget velkommen til at kontakte klinikken, hvis du har nogen spørgsmål eller for at booke en aftale.

Telefon: 25 21 10 19

Mail: info@kognitiv-klinik.dk