Kan du genkende dig selv i de karaktertræk, der beskrives som Særlig Sensitivitet? Kan du opleve, at denne sensitivitet nogle gange belaster eller hæmmer dig i din hverdag eller livsudfoldelse generelt? Hos Kognitiv Klinik tilbydes du et skræddersyet forløb med forskningsbaseret Kognitiv Adfærdsterapi, der er en effektiv og veldokumenteret behandlingsform. Læs mere om, hvordan Særlig Sensitivitet kan komme til udtryk, og hvordan du kan få hjælp af Aut. Psykolog Dorte Hellevang ved Kognitiv Klinik.

Særlig Sensitivitet (også kaldet HSP) er et begreb, der beskriver et karaktertræk, som psykologen Elaine Aron gennem sin forskning har undersøgt. Her peger hun på fire områder, der kendetegner Særligt Sensitive mennesker:

  1. Man behandler indtryk dybere end andre mennesker.
  2. Man har en høj grad af følelsesmæssig modtagelighed.
  3. Man er meget opmærksom på nuancer og detaljer.
  4. Man har tendens til at blive overstimuleret.

Særligt Sensitive mennesker antages at have et mere følsomt nervesystem end andre mennesker således, at man bemærker nuancer, som andre ikke lægger mærke til. Det gælder både lyde, synsindtryk, sensoriske og fysiske fornemmelser samt smerter og følelser.

Begrebet Særlig Sensitivitet opleves af mange som en hjælp til at forstå sig selv eller sine nærmeste bedre. Det er dog værd at bemærke, at begrebet Særligt Sensitiv ikke er psykiatrisk eller diagnostisk begreb, og at det i øvrigt er så bredt defineret at det lige så godt kunne dække over andre faktorer, såsom angst, stress eller depression. Det er dog almindeligt anerkendt inden for klinisk psykologisk forskning, at der er forskel på vores individuelle tærskel for at opleve fysisk eller følelsesmæssigt ubehag – nogle er mere følsomme end andre.

Hvis man oplever at være mærket negativt af sin følsomhed eller sensitivitet, bør man ikke negligere det som noget medfødt, der ikke kan ændres på. Tvært imod peger adskillelige forskningsstudier på, at det er muligt at hæve sin sensitivitetstærskel, således at man ikke behøver at opleve det som en begrænsning i sin tilværelse. Ved at udfordre og eksponere sig selv gradvist kan man træne sig i at blive mere robust i situationer, som tidligere blev oplevet som overvældende.

 

Behandling af Særlig Sensitivitet

Kognitiv Terapi har vist sig at være effektivt til at behandle problemstillinger relateret til Særlig Sensitivitet, såsom sensorisk og følelsesmæssigt ubehag – herunder bekymringer, grublerier, angst, stress og depression.

En grundlæggende del af behandlingen i Kognitiv Adfærdsterapi er at ændre uhensigtmæssige tanker ved blandt andet at identificere, hvilke faktorer, der forårsager oplevelsen af, at være ekstra følsom. Der arbejdes således med at ændre negative og ofte uhensigtsmæssige antagelser om en selv og ens egen formåen, som fx ”Jeg er anderledes” eller ”Jeg er forkert”. Samtidig er der fokus på at ændre eventuel uhensigtmæssig adfærd, som utilsigtet kan komme til at vedligeholde nogle af ovenstående antagelser. Det kan fx være, at man afholder sig fra at deltage i sociale aktiviteter, søge specifikke jobs eller indgå i relationer til andre mennesker, fordi kan have en antagelse om, at man ikke kan holde til det.

Hos Kognitiv Klinik i Lyngby tilbydes du specialiseret psykologisk behandling, støtte og rådgivning i forhold til Særlig Sensitivitet – altid tilpasset den enkeltes problemstillinger. Du er meget velkommen til at kontakte klinikken, hvis du har nogen spørgsmål eller for at booke en aftale.

Telefon: 25 21 10 19

Mail: info@kognitiv-klinik.dk